Pouze pro správce webu
jméno:
heslo:

: 0

Rozdíly mezi distribučními společnostmi

Provozovatelé distribučních soustav (PDS) se shodují (kromě dalších ustanovení), že HDV a odbočky k elektroměrům (přívody) budou vždy v soustavě TN-C, minimální průřez odboček k elektroměrům 6mm².

Rozdíly spočívají v místu rozdělení vodiče PEN na PE a N.

PREdistribuce – rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N možno provést až v měřené části instalace – podružném rozváděči.
ČEZ – připouští možnost změny soustavy TN-C na TN-C-S již v elektroměrovém rozváděči.
E.ON – připouští, jsou-li k tomu technické nebo ekonomické důvody, že lze v síti TN v elektroměrovém rozváděči provést rozdělení vodiče PEN na PE a N a před hlavní jistič osadit proudový chránič (nejedná se však o standardní řešení, E.ON doporučuje provést rozdělení vodiče PEN na PE a N a proudový chránič osadit až v podružném rozváděči).
Poznámka: Uvedené řešení, které vychází z PNE 33 0000-1 ed.4 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny čl. 3.3.3.7.3 je pro případy, kdy nelze v síti TN splnit požadavky na hodnotu impedance vypínací smyčky a při
nezbytnosti připojení objektů s rozvody v systému TT. E.ON dosud provozuje v některých oblastech i sítě TT s ochranou samočinným
(automatickým) odpojením od zdroje nadproudovým jistícím prvkem (jističem) a doplňková ochrana je realizována pomocí proudového chrániče - viz PNE 33 0000-1 ed. 4, čl. 3.3.4. V sítích TN, kde je použita základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí samočinným (automatickým) odpojením od zdroje nadproudovým jistícím prvkem – jističem, se vodič PEN rozděluje na PE a N až v podružném rozváděči.

HDV u rozsáhlých objektů

PRE upřesňuje provedení HDV u rozsáhlých objektů (kde je více HDV) tak, že rozdělení na jednotlivé větve musí být umístěno v neměřené části elektrorozvodného jádra (elektroměrového rozváděče) a jednotlivé větve samostatně jištěny jističi (pokud HDV nejsou samostatně provedena a jištěna z přípojkové nebo rozpojovací jistící skříně PREdistribuce).
ČEZ stanovuje podmínky pro provedení HDV v souladu s ČSN 33 2130.
E.ON provedení HDV u rozsáhlých objektů blíže neupřesňuje.

Autor: Václav Macháček Odkaz na originální verzi článku

Všechna práva vyhrazena, Elektro Brůna spol. s r.o., www.bruna-elektro.cz.
Obrázky uvedené na těchto stránkách jsou pouze ilustrační.

Created by © 2010 Chabera tvorba stránek

Webhosting ALS-Euro s.r.o.