Pouze pro správce webu
jméno:
heslo:

: 0

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodování pomocí e-shopu(internetový obchod)

Základní údaje – dodavatel - prodejce
Elektro Brůna spol. s r. o.

Kupující
Koncový uživatel poskytuje prodejci dobrovolně svoje osobní údaje a souhlasí s jejich následným zpracováním internetovým obchodem. Kupující poskytuje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se důkladně seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

Základní informace
Obchodní podmínky jsou platné pro veškerý nákup realizovaný v internetovém obchodu www.bruna-elektro.cz. Tyto podmínky definují práva a povinnosti internetového obchodu a práva a povinnosti nakupujících.

Ochrana osobních údajů
Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníků s jejich výslovným souhlasem. Veškeré osobní údaje jsou použity pouze k realizaci obchodní transakce a podle pravidel, které zvolil a odsouhlasil zákazník při vyplnění objednávkového formuláře. Veškerá osobní data jsou provozovatelem internetového obchodu spravována s největší opatrností a pečlivostí s ohledem na práva a potřeby zákazníků.
Pokud zákazník projeví zájem, může mu provozovatel internetového obchodu zasílat různé nabídky a propagační materiály. Zákazník má možnost tuto službu nevyužít. Provozovatel získané osobní údaje shromažďuje pouze z důvodu snadnější komunikace s klientem a realizace obchodu, provozovatel tyto údaje nepředává žádné další osobě nebo společnosti. Svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů může klient kdykoli odvolat a provozovatel je povinen jeho žádosti vyhovět.

Uzavření kupní smlouvy

Objednávka zboží
Veškeré objednávky jsou závazné. Provozovatel internetového obchodu má povinnost realizovat závazné objednávky svých zákazníků a obstarat dodání vybraného zboží na adresu uvedenou v objednávce. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně objednané zboží neodebírá, bez řádného důvodu jej vrací nebo nesplňuje jiné podmínky nezbytné pro realizaci obchodu. Všechno zboží v internetovém obchodu www.bruna-elektro.cz je určeno k běžnému prodeji, provozovatel však neručí za dostupnost všech vystavovaných produktů. Obrázky uvedené v E-shopu a stejně tak na stránkách www.bruna-elektro.cz jsou ilustrační a mají pouze informativní charakter.
Elektronicky odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Pro všechny objednávky platí povinnost vyplnit řádně a pečlivě objednávkový formulář. Klient je přehledně a srozumitelně informován o cenách všech produktů i o celkové ceně, která odpovídá jeho nákupu v internetovém obchodu. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se všemi podmínkami. Způsob dopravy objednaného zboží a jeho hrazení záleží na volbě klienta.
Dodavatel má právo libovolně a kdykoliv změnit způsob dopravy s ohledem na velikost výrobku.

Zrušení objednávky
Zákazník a dodavatel mají právo bez jakéhokoli důvodu od transakce ustoupit a to až do okamžiku potvrzení objednávky provozovatelem internetového obchodu. Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné pouze po dohodě obou stran zúčastněných v obchodním vztahu, to znamená internetového obchodu a zákazníka.

Způsob doručení vybraného zboží klientovi
Klient u každého objednaného produktu musí vybrat a potvrdit způsob dopravy daného zboží. Odesláním objednávky klient potvrzuje zvolený způsob dopravy, jeho úhradu i způsob platby daného zboží.
Klient je zodpovědný za překontrolování dopraveného zboží, pokud je zboží nebo obal balíku viditelně poškozen, je klient povinen překontrolovat obsah zásilky společně s osobou doručovatele a v případě poškození produktu postupovat podle pravidel konkrétní zvolené dopravní služby. V případě, že zboží je dopraveno poškozené vinnou dopravce a klient nepřekontroloval stav doručeného zboží, nemůže provozovatel internetového obchodu poskytovat žádnou náhradu.

Dodání zboží
Provozovatel se zavazuje dodat objednané zboží v co nejkratším termínu od potvrzení objednávky. Klient bude o realizaci obchodu pravidelně informován. Rychlost a způsob dopravy zboží záleží na klientem popřípadě dodavatelem zvoleném způsobu dopravy. Objednaný produkt se považuje za doručený v okamžiku doručení na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

Platby a hrazení zboží
Zákazník má několik možností hrazení objednaného zboží. Zvolený způsob úhrady zboží je v kompetenci zákazníka.

Platba na dobírku
Nejoblíbenější způsobem platby za zboží je platba na dobírku. Cenu objednaného zboží zaplatíte až při převzetí zboží.
V našem obchodě neplatíte za platbu na dobírku nic navíc.

Platba převodem
Za zboží zakoupené v našem obchodě je možné zaplatit bankovním převodem. Objednejte si zboží a vyčkejte na potvrzovací e-mail, kde budete mít uvedenu celkovou cenu, číslo účtu a váš osobní variabilní symbol, díky kterému bude platba přiřazena k vaší objednávce.
Za platbu převodem neplatíte nic navíc.

Číslo účtu:
Kód banky:
Komerční banka a. s.

Zásilka obsahuje vždy daňový doklad, je-li k produktu potřebný návod, je součástí zásilky. Daňový doklad slouží jako záruční list. V zásilce může být v některých případech přiložen i záruční list výrobce konkrétního produktu. Součástí kupní smlouvy není montáž ani instalace produktu. Provozovatel nemá vůči zákazníkovi závazek montáže a instalace.

Zákazník přebírající zboží
Klient podepsáním dodacího listu potvrzuje, že doručené zboží odpovídá jeho objednávce a bylo doručeno nepoškozené. Na pozdější reklamace není možné brát zřetel. Je proto v zájmu klienta se přesvědčit, že objednané zboží nemá poškozený obal (mechanicky ani žádným jiným způsobem). V opačném případě je třeba sepsat o poškození zásilky protokol s pověřenou osobou dopravce. V takovém případě má zákazník nárok na slevu nebo výměnu zboží.

Záruka a postup v případě reklamace
Jako záruční list pro každý produkt slouží daňový doklad. Záruka se počítá ode dne doručení a převzetí zásilky koncovým zákazníkem. Záruku lze uplatnit pouze v souladu se záručními pravidly konkrétního výrobku. Pokud je závada na výrobku neslučitelná těmito podmínkami (vady způsobené nesprávným používáním výrobku), nelze reklamaci uplatnit. Záruční doba uvedená u všech produktů v internetovém obchodě je platná pro spotřebitele a řídí se občanským zákoníkem.
Právo na reklamaci má zákazník tehdy, má-li zboží prokazatelnou vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným použitím nebo se nejedná o běžné opotřebení, na které se záruka nevztahuje. Pro uplatnění reklamace zákazník postupuje podle pravidel reklamace internetového obchodu, zákazník vyplní reklamační formulář a zboží pečlivě zabalí tak, aby nemohlo dojít při přepravě k poškození. Reklamované zboží zasílejte vždy pouze na adresu Elektro Brůna spol. s r. o., Mlékojedy 96, 412 01 Litoměřice. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na uhrazení ceny dopravy, rozumí se v nejnižší možné míře nutné k bezpečné dopravě. V případě neoprávněné reklamace toto právo zákazník nemá. Cenu dopravy reklamovaného zboží musí zákazník hodnověrně doložit.
Všechny pravidla reklamace v internetovém obchodě www.bruna-elektro.cz se řídí zákonnými normami platnými v České republice nebo v ostatních evropských zemích, kde internetový obchod www.bruna-elektro.cz podniká. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicet dní.

Stornování objednávky nebo odstoupení od smlouvy
Zákazník má právo od smlouvy odstoupit v každém případě, kdy dodavatel (www.bruna-elektro.cz) nesplní svoje závazky vzniklé potvrzením závazné objednávky. Zákazník – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, v souladu s platnými zákonnými normami.
Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy pouze do okamžiku odeslání objednaného zboží na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Dodavatel může od smlouvy odstoupit pouze v případě, že objednané zboží není k dispozici nebo se výrazně změnila jeho cena. V každém takovém případě je dodavatel povinen zákazníka informovat a konzultovat s ním další postup.
Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaslat v tomto smyslu elektronicky písemné vyjádření na kontaktní adresu internetového obchodu a uvést všechny potřebné údaje a doložit všechny potřebné doklady.
Zboží zaslané zákazníkem zpět k dodavateli musí být zasláno kompletně, v nepoškozeném stavu, včetně všech potřebných dokladů a pokud možno v originálním obalu. V případě, že vrácené zboží je poškozeno, nebo z jiného důvodu vzniknou dodavateli výdaje s uvedením produktu do původního stavu, je zákazníkovi vrácená částka zkrácena o tyto náklady. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, dodavatel vrátí finanční obnos na účet zákazníka nejpozději do třicátého dne od vrácení zboží.

Vrácené zboží zasílejte na kontaktní adresu Elektro Brůna spol. s r. o., Mlékojedy 96, 412 01 Litoměřice.Závěr
Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny strany realizovaných transakcí, jak pro koncového zákazníka tak, pro provozovatele internetového obchodu. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit, přičemž se provozovatel zavazuje o všech změnách v obchodních podmínkách včas a zřetelně informovat na stránkách internetového obchodu.

Postup při výměně zboží
Pokud vám doručené zboží z nějakého důvodu nevyhovuje (typ, osazení a pod.), lze jej samozřejmě vyměnit za jiné. V takovém případě zboží zabalte a ke kopii faktury připište za co chcete zboží vyměnit, uveďte značku, typ. Zároveň prosím nezapomeňte vyplnit on-line formulář pro výměnu. Při výměně zboží hradí zákazní poštovné.

Legislativa

Internetový obchod www.bruna-elektro.cz splňuje všechny zákonem dané podmínky pro provoz internetového obchodu:
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
Zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník – odpovědnost za vady u kupní smlouvy
zákon který mění občanský zákoník Zákon č. 367/2000 Sb. – odstoupení od smlouvy (vrácení zboží),
Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku,
Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon.

Všechna práva vyhrazena, Elektro Brůna spol. s r.o., www.bruna-elektro.cz.
Obrázky uvedené na těchto stránkách jsou pouze ilustrační.

Created by © 2010 Chabera tvorba stránek

Webhosting ALS-Euro s.r.o.