Pouze pro správce webu
jméno:
heslo:

: 0

Reklamace

1. Kupující je povinen si při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Vady dodávky (tj. typ nebo množství dodaného zboží neodpovídá objednávce nebo faktuře nebo dodacímu listu) je kupující povinen reklamovat nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku převzetí zboží, jinak jeho práva z odpovědnosti za vady zanikají.

2. ELEKTRO Brůna spol. s.r.o. poskytuje standardní záruku na dodané zboží.

3. Záruka se vztahuje pouze na zboží, které bylo řádně namontováno a provozováno v souladu s pokyny pro montáž a obsluhu. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé :
- při dopravě,
- nesprávným skladováním,
- špatným připojením zboží,
- špatnou volbou hodnot výrobku (přetěžování, další účinky elektrických veličin, apod.),
- mechanickým poškozením způsobeným hrubým a neodborným zacházením.
- vnějšími vlivy
- nesprávnou obsluhou

4. Reklamace zboží musí být uplatněna písemně a musí obsahovat :
- typ reklamovaného zboží,
- počet vadných kusů,
- číslo faktury, číslo dodacího listu,
- popis vady
- požadavky resp. návrh řešení.

5. Reklamace se považuje za uskutečněnou dnem, kdy bylo písemné oznámení o ní doručeno ELEKTRO Brůna spol. s.r.o.

6. ELEKTRO Brůna spol. s.r.o. je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace informovat Kupujícího o svém stanovisku k reklamaci.

Všechna práva vyhrazena, Elektro Brůna spol. s r.o., www.bruna-elektro.cz.
Obrázky uvedené na těchto stránkách jsou pouze ilustrační.

Created by © 2010 Chabera tvorba stránek

Webhosting ALS-Euro s.r.o.